Individuele therapie

Je kan terecht voor het behandelen van psychische klachten binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen of stabiele chronische problematiek. De zorg is kortdurend en klachtgericht en er zijn maximaal 10 gesprekken. Indien de problemen complexer zijn word je verwezen naar de Specialistische GGZ.
JOUW ROUTE

Welke behandeling?

Het gaat om jouw route naar een draagbaar en goed leven. Ik ben jouw gids en richt mij dan ook op wat jij nodig hebt om aangesterkt jouw weg met vertrouwen verder te gaan. Je kan kiezen tussen face to face, online behandelsessies of voor onlinemodules. 

Volgende therapieën bied ik aan:

De behandelgesprekken zijn gericht op wat jij anders wil in je leven en wat je hiervoor nodig hebt. Meer stilstaan of net minder stilstaan. Loslaten van denkwijzen kunnen pas wanneer er nieuwe meer helpende denkwijzen in de plaats komen. Nieuwe vaardigheden vervangen vaardigheden die je niet langer meer helpen. Dit wil zeggen dat je tussen de behandelgesprekken gaat oefenen en onderzoeken wat jou helpt.

Vergoeding behandeling

Psychische zorg valt onder de basisverzekering. Je behandeling zal volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat je altijd te maken hebt met het wettelijk vastgesteld eigen risico. Op dit moment is dat € 385 per jaar. 

Ik ben lid van de LVVP en in maart 2023 werd ik positief gevisiteerd.  

Route Z11 heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract. Meestal worden de kosten van de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij je zorgverzekering. Uitzonderlijk laat de zorgverzekeraar dit niet toe en betaal je de kosten aan Route Z11 en kan je het volledige factuur declareren bij je zorgverzekeraar, waarna je dit bedrag terugkrijgt.

Route Z11 heeft in 2024 een contract met VGZ, DSW, Menzis, Zilveren kruis, ONVZ, ASR, zorg & Zekerheid en CaresQ.

Onderstaand vind je de tarieven  bij een GZ-psycholoog setting ambulant sectie II       

Behandeling 45 min: € 128,40 (CO0497)               

Diagnostiek 60 min: € 173,40 (CO0562)              

Behandeling 60 min: € 152,50 (CO0627)                 

Diagnostiek 75 min:  € 211,34 (CO0692)                                

Behandeling 75 min: € 187,76 (CO0757)

Eerste gesprek

Verwijsbrief

Een verwijsbrief is nodig om het eerste gesprek door te laten gaan, deze verwijsbrief neem je mee naar het eerste gesprek.

Vragenlijst

Om een zo goede mogelijk beeld te krijgen van wie je bent en wat je klachten zijn, vragen wij je om voor de eerste afspraak de aanmeldingsvragenlijst in te vullen. Deze mag je mee nemen naar de eerste afspraak (intake).

Intake

Tijdens de intake maken we kennis, bespreken we je hulpvraag en of ik een goed behandelaanbod heb voor jou. Route Z11 is een Generalistische Basis GGZ praktijk voor lichte tot matige psychische klachten of stabiele chronische klachten. De zorg is kortdurend en klachtgericht en zijn maximaal 10 gesprekken. Indien de problemen complexer zijn, word je verwezen naar specialistische GGZ.

Locatie

De praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Wateringse Veld, Laan van Wateringse Veld 224a in Den Haag. In de wachtruimte bij het secretariaat van de fysiotherapeuten, kan je plaats nemen.

Wachtlijst

De wachttijd is ongeveer 8 weken.

Kwaliteitsstatuut

Route Z11 voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut vind je hier.

Lid van de LVVP.

Klachtenregeling

Route Z11 streeft ernaar om jou zo goed als mogelijk te behandelen. Indien je niet tevreden bent over de gang van zaken of de behandeling, dan hoor ik dit graag zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Als we er samen niet uitkomen, kan je een beroep doen op de klachtenregeling via de LVVP.

Privacy reglement

Route Z11 hecht waarde aan uw privacy en volgt de privacywetgeving en het medisch beroepsgeheim. We maken gebruik van een beveiligd elektronisch patiëntendossier (EPD) en communiceren enkel de strikt noodzakelijke gegevens met uw toestemming. Meer informatie vindt u in het privacy reglement.

Wijzigen en annuleren van afspraken

Op de afgesproken behandelafspraak, staan we volledig voor u klaar. Wij verzoeken u om enkel in geval van uiterste noodzaak een afspraak te annuleren door een mail te sturen naar en dit uiterlijk 24u voor de afspraak zodat een ander cliënt nog terecht kan. Voor afzeggingen binnen de 24u voor de gemaakte afspraak, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening, dit is een vast bedrag van € 85 die je zelf betaalt.

Vind jouw weg

Nood aan een gesprek?

Wil je graag weten of Route Z11 iets voor jou zou kunnen betekenen op het gebied van therapie, coaching of supervisie? Of heb je andere vragen? Bel of mail mij, ik geef je er graag antwoord op!

Scroll naar boven